Telefonische bereikbaarheid.
De praktijk is via één nummer te bereiken: 0529-451465 en u krijgt dan een keuzemenu te horen.
Keuze 1.  Spoednummer
Keuze 2.  Praktijknummer
Keuze 3.  Receptenlijn
Keuze 4.  Intercollegiaal overleg

Indien u geen keuze maakt dan wordt u automatisch doorverbonden met de assistente.
In geval van een levensbedreigende situatie kunt u ook 112 bellen.

Keuze 1: spoedlijn:    Wanneer er dringend medische hulp nodig is kunt u gebruik maken van dit spoednummer. Via deze keuze wordt u tijdens praktijktijden direct te woord gestaan. Dit kan de hele dag van 8.00 tot 17.00. Bij afwezigheid overdag wordt u automatisch doorverbonden met de dienstdoende huisarts.
Keuze 2: praktijklijn:  Wanneer u een afspraak wilt maken of iets wilt overleggen neemt u keuze 2. Dit kan de hele dag maar bij voorkeur van 8.00 tot 10.30.
Keuze 3: receptenlijn: U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week uw recepten herhalen via de receptenlijn. De medicijnen kunnen de volgende werkdag na 11.00 uur opgehaald worden bij de apotheek. U kunt herhaalrecepten ook bestellen via de (beveiligde) email.
Keuze 4: intercollegiaal overleg: Dit is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen artsen en eerstelijns werkers.

Avond/nachtdienst  : 0900-3336333 ‘s Avonds, ‘s nachts, in het weekend en op algemeen erkende feestdagen is de dienstdoende arts te bereiken via dit telefoonnummer. Als u dit nummer belt wordt u doorverbonden met de huisartsenpost in Hardenberg. Lees meer over de huisartsenpost via deze link.
Telefonisch spreekuur Het telefonisch spreekuur is al weer enkele jaren geleden afgeschaft. Hiervoor in de plaats wordt u, indien u dit wenst teruggebeld. U kunt daarvoor met de assistente contact opnemen die dan met u een tijd afspreekt wanneer u terug gebeld zal worden.
Overleg. Tussen half elf en ongeveer elf uur overleggen Marian en ik alle werkzaamheden met elkaar. Dit is nodig zodat Marian u een antwoord kan geven op een vraag die gesteld is. Het blijkt dat er vaak gebeld wordt rond dit tijdstip en hierdoor loopt het overleg vaak lang uit. Dit heeft tot gevolg dat de receptenlijn later wordt afgeluisterd en dat u later teruggebeld wordt, dat de visites later afgelegd worden. Kortom het is erg hinderlijk. Wij verzoeken u dan ook zoveel mogelijk rekening te houden met de beltijden.

Fax: 0529-452586

Print Friendly, PDF & Email