Huisarts

BIG registratie 29019972301

Als geboren Fries heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) mijn artsopleiding gedaan. Voor mijn vervolgstudie ben ik in Zwolle terecht gekomen en daar heb ik in 1985 de huisartsenopleiding afgerond. In Zwolle heb ik ook mijn vrouw leren kennen en na militaire dienst vervuld te hebben zijn we eerst enkele jaren gaan waarnemen in de regio voor we een eigen praktijk konden vinden.
Sinds 1 okt 1988 ben ik gevestigd in Ommen en de eerste jaren heb ik met assistentie van mijn vrouw de praktijk gedaan. Toen de kinderen kwamen nam de praktijkassistente meer taken over. Tot de dag van vandaag werk ik met veel plezier in Ommen.
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereningen Landelijke Huisarts Vereniging (LHV), het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en de zorggroep Charis. Voor informatie kunt u op de naam klikken.
In 2011 is de opleiding voor reizigers vaccinaties met goed gevolg afgerond waardoor ik gecertificeerd ben bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) met de bevoegdheid tot het geven van reizigers-vaccinaties.
Eén van mijn hobbies is het fotograferen van vogels. De vele foto’s in de praktijk zijn daar een voorbeeld van. U kunt hier zien welke foto’s er nu bij de balie, in de wachtkamer, de hal en de spreekkamer hangen, waar ze gemaakt zijn en welke vogels het zijn.

Mail