Overleg
Tussen half elf en ongeveer elf uur overleggen Marian en ik alle werkzaamheden met elkaar. Dit is nodig zodat Marian u een antwoord kan geven op een vraag die gesteld is. Het blijkt dat er vaak gebeld wordt rond dit tijdstip en hierdoor loopt het overleg vaak lang uit. Dit heeft tot gevolg dat de receptenlijn later wordt afgeluisterd en dat u later teruggebeld wordt, dat de visites later afgelegd worden. Kortom het is erg hinderlijk. Wij verzoeken u dan ook zoveel mogelijk rekening te houden met de beltijden.

Lunch
Wij lunchen van 12.30 tot 13.30. Hoewel de praktijk dan wel open is hebben we het antwoordapparaat aan staan. We zijn dan altijd te bereiken via keuze 1 (spoed). Hoewel de praktijkdeur  gesloten is, kunt u aanbellen en dan komt er iemand open doen.