Ieder jaar worden er griepspuiten gegeven aan mensen die hem willen hebben.
Degenen die een medische indicatie hebben krijgen begin oktober een brief met een oproep thuis gestuurd. Hoort u niets en denkt u toch voor een griepspuit in aanmerking te komen, neem dan contact op met de praktijkassistente (tel. 0529-451465 of via E-mail.) en houdt deze pagina in de gaten.

Wilt u de strook onder de oproep meenemen als u de griepspuit komt halen?

Wie komen voor de griepspuit in aanmerking?
Als u ouder bent dan 60 jaar of u hebt een hart-, nier- of longziekte, u hebt diabetes of een sterk verminderde afweer door bijvoorbeeld chemotherapie, dan krijgt u de griepspuit gratis. Zwangere vrouwen en gezonde kinderen vallen niet onder de risicogroep. Als u geen medische indicatie hebt en u wilt hem wel hebben, dan kan dat wel, maar dan moet u deze zelf betalen.
Onder medische varia (effectiviteit griepvaccinaties, 24 okt. 2007) staat vermeld dat onderzoek heeft aangetoond dat de vaccinaties effect hebben vanaf 70 jaar. Dat de vaccinaties toch vanaf 60 jaar worden gegeven heeft te maken, dat het onderzoek deze groep mensen toen niet heeft meegenomen. Nieuw ondezoek heeft ook aannemelijk gemaakt dat mensen vanaf 60 jaar baat hebben bij een vaccinaties.
Wilt u meer weten over de griepprik, dan kunt u verder lezen bij het RIVM

Uitwisseling van medische gegevens
Mensen die de griepspuit krijgen zijn kwetsbaar en gebruiken bijna altijd medicijnen voor een aandoening.(suikerziekte, bloeddruk, longziekten)
Omdat het raadplegen en controleren van uw medicatie bij een bezoek aan bijvoorbeeld de huisartsenpost of ziekenhuis veranderd is kunnen ze daar niet meer zien wat u gebruikt. Als er een recept wordt uitgeschreven kan er dan ook niet bewaakt worden op interacties (kijken of de medicijnen elkaar verdragen) of bijwerkingen. U moet dan zelf duidelijk aangeven welke medicijnen u gebruikt en waar u niet tegen kunt.
Alleen als u explicitiet toestemming verleend voor het uitwisselen van medische gegevens kan er wel gecontroleerd worden. U kunt hier lezen hoe dat zit en als u dat nog niet gedaan hebt kunt u met dit formulier uw toestemming geven. Of vraag ernaar bij het krijgen van uw griepprik.