In 2020 worden weer de griepspuiten gegeven. Omdat we vanwege het coronavirus de anderhalve meter afstand moeten bewaren, gaat het dit jaar anders toe dan andere jaren.
Iedereen die voor de griepprik in aanmerking komt krijgt begin oktober een uitnodiging met daarin de tijd en plaats vermeld wanneer u langs kunt komen.
Buiten deze tijden kunt u niet terecht in verband met het respecteren van het afstand kunnen houden met de andere mensen. Vanwege de organisatie kunt u ook alleen de griepprik krijgen, als u de uitnodiging meeneemt.
Dus: zonder briefje, geen prik.
We kijken, of de griepprik gecombineerd kan worden met een andere vaccinatie, de pneumococ. Alleen de mensen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen hiervoor een aparte uitnodiging. Als u beide vaccinaties wilt ontvangen, moet u dus beide briefjes meenemen.

Vanwege de anderhalve meter afstand kan de griepprik dit jaar niet in onze praktijk gegeven worden. We doen het samen met de praktijken van het Carrouselplein.
De griepprik wordt dus gegeven op het Carrouselplein 6

Als u voor de tijd die op de uitnodiging staat op het spreekuur komt en alvast de griepprik wilt ontvangen moet u dat aangeven. U moet dan ook de uitnodiging meenemen naar het spreekuur.

Lees de uitnodiging goed om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen en houdt u aan de aangegeven tijden.