Als u bent ingeschreven in de praktijk kunt u nog eenvoudiger contact maken via mijngezondheid.net.
Dit is ook veiliger in verband met privacy gevoelige informatie.

Via onderstaand formulier kunt u mij een vraag stellen over diverse onderwerpen. Hoewel er meer nuanceringen zijn aan te brengen in een persoonlijk gesprek kan het soms toch handig zijn een vraag per mail te sturen. Ik streef ernaar om uw vraag binnen zeven werkdagen zo goed mogelijk per mail te beantwoorden. Heeft u na deze termijn nog niets gehoord, wilt u dan met de assistente hierover contact opnemen? Let wel goed op de aan- en afwezigheid van mij. Zie hiervoor afwezigheid 

Uw gegevens

Ik heb het privacyreglement gelezen en ben me bewust van de inhoud.