Onder het motto ” voorkomen is beter dan genezen”  starten de Ommer huisartsen een project met als doel het tijdig in kaart brengen van hart- en vaatziekten en de risico’s daarop.

Als u hier meer over wilt lezen dan kunt u dit document raadplegen. Wilt u  uw risico bepalen, dan kunt u dat hier doen.