Omdat KPN gaat stoppen met de ISDN lijnen hebben we een andere telefooncentrale gekregen. Met de komst van deze nieuwe telefooncentrale is het aparte nummer voor recepten en spoed komen te vervallen. Recepten en spoed zijn zoals dat nu ook het geval is, via de praktijklijn (451465) met het keuze menu te bereiken. Mocht u deze twee aparte nummers in uw telefoon voorgeprogrammeerd hebben dan raad ik u aan deze aan te passen.

De reden voor deze verandering is dat u nu nog maar één nummer hoeft te onthouden: (0529) 451465 en daarmee kunt u voor dringende spoed, recepten en vragen een keuze maken.
Er is een nieuwe keuze toegevoegd, keuze 4, voor intercollegiaal overleg. Dit is uitsluitend voor collega’s en eerstelijn hulpverleners.