Dinsdag 21 februari is de praktijk weer bezocht voor de jaarlijkse her-accreditatie. Ook dit jaar zijn we hier goed doorheen gerold: alles was op orde en we voldoen weer aan de gestelde eisen. Dit geeft ons uiteraard een goed gevoel: we zijn en blijven op de goede weg. Natuurlijk staan we open voor op- en aanmerkingen. Niets is perfect en als u verbeteringen kunt aangeven, dan horen we dat graag.

Ik heb eerder al eens geschreven wat accrediteren inhoudt. Dat kunt u hier nog eens lezen.