Het landelijk schakelpunt (LSP) heeft tot doel het beschikbaar maken van medische gegevens tussen hulpverleners. In de praktijk betekent dit, dat als u op de huisartsenpost komt, men daar ter plekke kan zien welke belangrijke medische voorgeschiedenis u heeft. Dit inzien kan alleen door de huisarts die u behandelt. Van deze inzage wordt bij mij een rapport gemaakt, zodat ik altijd (achteraf) kan zien dat er een raadpleging heeft plaatsgevonden. Dat inzien kan alleen maar, als u hebt aangegeven daar geen bezwaar tegen te maken. In principe kunnen er bij niemand gegevens uitgewisseld worden omdat de toestemming standaard geblokkeerd is.

Inmiddels hebben vele mensen al toestemming gegeven. Mocht u dat nog niet gedaan hebben maar dat wel willen, dan kunt u dat via internet hier doen of u kunt dit formulier uitprinten en bij onze praktijk afgeven.Via deze link kunt u zich, als u zich bedenkt, ook weer afmelden.
Voor het beschikbaar stellen van medicatie gegevens, moet u ook de apotheek een machtiging geven voor uitwisseling.