Er is op dit moment nogal wat discussie over de nieuwe wetgeving, waarbij de zorgverzekeraars in de medische dossiers mogen kijken. Hoewel de wet nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd is al veel in de pers te lezen over dit onderwerp.
De reden voor deze wet is om de zorgverzekeraar te kunnen laten controleren op fraude. De keerzijde is, of het medisch geheim hiermee niet in het geding komt.
De medische beroepsorganisatie KNMG, die de belangen van alle medici behartigt heeft een standpunt uitgebracht die via deze link is na te lezen.

Bron:  KNMG