De laatste jaren bestaat er een mogelijkheid om u te verwijzen via een (beschermde) digitale weg. Dit heet het zorgdomein. Bijna alle ziekenhuizen in Nederland en vele zorginstellingen zijn hier inmiddels op aangesloten. Ik maak hier dan ook steeds meer gebruik van. Het is snel, veilig en bespaart veel papier. Wat zorgdomein is kunt u vinden door op de link te drukken.
Om een afspraak te plannen kunt u een formulier meekrijgen waarin de afspraak en het eventueel wijzigen van die afspraak beschreven staat. Daarvoor in de plaats is het ook mogelijk om een bevestiging via de email te ontvangen met deze informatie. Daarvoor moet ik dan wel uw mailadres hebben om het te kunnen opgeven. Als u dit gemakkelijker vindt kunt u dit aangeven als u verwezen wilt/moet worden. Daarvoor moeten we dan wel uw mailadres weten.
Als wij uw mailadres in uw dossier opslaan wordt dit verder uitsluitend gebruikt voor dit verwijssysteem. Er vinden geen mailings plaats voor oproepen, uitnodigingen of wat er verder maar mogelijk is. Dit om uw privacy te waarborgen. Mocht dit in de toekomst ooit anders worden, dan wordt u vooraf eerst geïnformeerd of u dit wilt.
Als u zich inlogt op deze site moet u ook een mailadres opgeven. Dat wordt in principe niet gebruikt voor enig ander doeleinde dan u te informeren als er met het inloggen iets (verkeerds) gebeurt. Het komt dus ook niet in uw dossier te staan, tenzij u aangeeft dat u dit wilt.
Als u hierover vragen hebt kunt u die kenbaar maken via de telefoon of digitaal via de contact knop.