De praktijk wordt ieder jaar getoetst of die voldoet aan kwaliteitseisen. Dat heet accrediteren. Daar heb ik al eerder wat over geschreven en dat kunt u hier nalezen.
Bij het accrediteren hoort een vragenlijst die u kunt invullen voor het beoordelen van het functioneren van de huisarts en de praktijk.

Graag wil ik u uitnodigen om een vragenlijst in te vullen over mijn werk als huisarts.
De feedback die ik op deze manier van u krijg, kan ik gebruiken voor mijn eigen ontwikkeling. U kunt de vragenlijst invullen door in de praktijk een groen formulier in te vullen.
Daarnaast kunt u een vragenlijst invullen over het functioneren van onze huisartsenpraktijk. Daar hebben we het blauwe formulier voor.

Als u deze enquête digitaal wilt invullen, dan kan dat ook.
Voor de vragenlijst huisarts is de link: inmiddels vervallen

Voor de vragenlijst praktijk is de link: inmiddels vervallen

De vragenlijst is anoniem.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hartelijk dank voor uw medewerking!