Voor welke zorg geldt eigen risico niet?
Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering, maar niet voor:

  • Verzekerden jonger dan 18 jaar
  • Kosten van de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
  • Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar
  • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
  • Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie)
  • Ketenzorg. Dit is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken (bijvoorbeeld bij diabetes behandelingen)
  • Wijkverpleging (in 2015)

Bij een aantal zorgverzekeraars betaal je voor bijvoorbeeld voorkeursgeneesmiddelen geen eigen risico. Bekijk de uitzonderingen van het eigen risico per zorgverzekeraar.

Bron: Eigen risico zorgverzekering 2015: uitleg + tips – Independer
Eenzelfde informatie kunt u vinden bij de zorgkiezer