[ 27 december 2013]

Storing site.
Afgelopen week, vermoedelijk vanaf 20 december, is er een storing op de site geweest waardoor mail niet is doorgekomen. De oorzaak is onbekend, maar even plotseling als het gekomen is, is de storing verholpen. Mocht u in deze week een mail (consult, recept of vraag over vakantie) gestuurd hebben, dan is de kans groot, dat u geen antwoord krijgt. Excuus voor het ongemak.

[ 05 december 2013]

Kappen beuk (vervolg).
Inmiddels is bekend wanneer de beuk gekapt zal gaan worden: dat wordt woensdag 15 januari 2014. De praktijk die dag niet bereikbaar en daarom zijn we deze dag gesloten.

[ 26 november 2013]

Kappen beuk .
Tot onze grote spijt is de beuk bij de ingang naar de praktijk ziek en zal gekapt moeten worden. Als dit gebeurt, dat zal om veiligheidsredenen de weg afgezet moeten worden. Ik ben dan ook van de plan die dag de praktijk te sluiten. Houdt daarom deze site goed in de gaten, want zodra er toestemming is van de gemeente gaan we aan de slag met het kappen. Dat wordt dan hier gemeld.

[ 4 november 2013]

Beveiligde site.
Als u dit leest bent u er al achter gekomen dat het webadres veranderd is. De toegang is nu via een beveiligde omgeving, namelijk met https://hjbezemer…enz. (dus zonder www. ervoor ) Reden voor deze aanpassing is, dat medisch verkeer onvoldoende beschermd zou zijn via een gewone http://www.hjbezemer…. enz . Dat is dus nu veranderd. U merkt er verder niets van alleen dat mail verkeer nu nog veiliger is. Als u deze site via een snelkeuze in uw voorkeuren had gemerkt moet u dat eenmalig aanpassen.

[ 24 oktober 2013]

Tarieven onderzoek laboratorium
Als er via een laboratorium onderzoek gedaan wordt naar aandoendingen, dan krijgt u hier een rekening van. Dat merkt u, doordat het van uw eigen risico wordt afgetrokken. Wat kost nu een onderzoek? In deze lijst staan een aantal bepalingen die vaak gevraagd worden. De lijst is geldig tot 1 januari 2014.

[ 14 oktober 2013]

Bijwerking griepvaccinaties onderzocht.
Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb doet op dit moment onderzoek naar bijwerkingen die de griepspuit zou geven. Daarvoor zijn veel huisartsenpraktijken benaderd om aan dit onderzoek mee te doen. Onze praktijk is ook benaderd en u krijgt bij het ontvangen van de griepprik een folder uitgereikt. Ik wil u vragen deze te lezen en zo mogelijk te beantwoorden. Doel van dit onderzoek is, om de veiligheid van de griepprik nog verder te vergroten.

[ 4 oktober 2013]

Uitwisseling van medische gegevens
Volgend jaar gaat er wat veranderen
met betrekking tot het uitwisselen van medische gegevens. Er mag zonder expliciete toestemming geen informatie worden uitgewisseld en de gegevens worden dan ook geblokkeerd tenzij u toestemming geeft. Dat heeft voor u consequenties als u bijvoorbeeld de huisartsenpost bezoekt. De arts daar kan dan niet meer zien wat uw aktuele situatie is (welke ziektes u hebt, welke overgevoeligheden u heeft) . Bij de huisartsen in Ommen blijft de huidige uitwisseling nog wel bestaan. Hetzelfde doet zich voor op de apotheek bij de huisartsenpost: die weet niet welke medicijnen u gebruikt. Dus als u daar iets voorgeschreven krijgt moet u zelf aangeven welke medicijnen u hebt of niet verdraagt. Dit probleem is op te lossen door toestemming te geven voor uitwisseling van gegevens. Zowel voor de huisarts alsook voor de apotheek. Hoewel het nog steeds LSP heet heeft het niets te maken met landelijke uitwisseling. Als u op vakantie in Zeeland bent dan kunnen ze toch niet uw dossier raadplegen, ook al hebt u toestemming verleend. Dat een gegevensuitwisseling met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid plaatsvindt en dat uw privacy gewaarborgd is kan ik u verzekeren. In deze folder staat nog eens beschreven waar het om gaat en met
dit formulier kunt u uw toestemming geven. Doet u niets, dan wordt alle uitwisseling zoals die er nu is gestopt!
Ik begrijp de commotie die het LSP teweeg heeft gebracht toen het nog landelijk van opzet was. In de nieuwe opzet verandert er weinig ten opzichte van de huidige situatie alleen moet er (opnieuw) expliciet toestemming verleend worden door de gewijzigde wet.

Daarom vraag ik u met klem om het toestemmingsformulier te tekenen en in te leveren.

[ 2 september 2013]

Groeistuipen
.
Dat vernieuwing niet altijd verbetering is zullen velen al eens ondervonden hebben. De komst van glasvezel in Ommen heeft ervoor gezorgd, dat de netwerk verbinding met mijn site een maand “uit de lucht” was. Daarom heb ik in die tijd geen nieuwe berichten kunnen plaatsen. De opzet is, dat alles straks sneller moet kunnen verlopen, of het daarom ook beter is….?

[31 juli 2013]

Aanpassing site
Zoals u gezien zal hebben is de site in een nieuw jasje gestoken: wat frissere kleuren en een ander lettertype. Uw op- en aanmerkingen zijn welkom om de leesbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren. Uw reactie kunt u sturen via Email en dat mag anoniem of, als een reactie wilt, met invulling van uw naam en emailadres.

[27 juli 2013]

Stagière
Op 3 september komt Loes zûm Grotenhof een dag in de praktijk meelopen. Het is de bedoeling dat ze ‘s morgens bij de praktijkondersteuner zit en ‘s middags bij mij. Ze heeft als doelopdracht een indruk te krijgen hoe de informatiestromen in een huisartsenpraktijk lopen. Wij werken met een huisarts informatiesyteem waarin protocollen zitten en ze wil weten hoe die gebruikt worden. Ze valt onder de medische geheimhoudingsplicht. Indien u bezwaar hebt tegen haar aanwezigheid tijdens uw consult, dat kunt u dat kenbaar maken. Het is uiteraard op vrijwillige basis.

[ 5 juli 2013]

De praktijk
De site heeft er weer een nieuwe pagina bij gekregen. Door op het plaatje van de praktijk op de startpagina te klikken ziet u het interieur van de praktijk.

[ 1 maart 2013]

Toestemming geven voor uitwisseling gegevens
Op maandag 4 maart 2013 wordt www.ikgeeftoestemming.nl gelanceerd. Via deze website kunnen patiënten hun huisartsenpraktijk, apotheek of het gezondheidscentrum (waar de huisarts of apotheek bij aangesloten is) selecteren om toestemming te geven voor de elektronische uitwisseling van hun medische gegevens via de zorginfrastructuur (LSP). (bron Vecozo)

[25 januari 2013]

Praktijk certificering .
Het proces van certificering is inmiddels afgerond. Het heeft wat langer geduurd dan aanvankelijk gepland was, maar gister is het eindgesprek geweest. Dit heeft geresulteerd in een positief advies dat onze praktijk voldoet aan de (strenge) eisen. Ik wil iedereen die aan de enquete heeft meegewerkt hartelijk danken voor de inbreng want die heeft bijgedragen aan het positieve resultaat en een verdere verbetering van ons functioneren.

[ 1 januari 2013]

Een gelukkig nieuwjaar .
Marian, Diana en ik wensen u allen een voorspoedig en bovenal gezond 2013 toe. We weten echter, dat gezondheid zich niet laat afdwingen en enkelen van u met ziekte geconfronteerd zullen worden. We doen ook dit jaar weer ons uiterste best u op een positieve wijze ten dienste te staan en willen u op de best denkbare wijze hulp bieden naar wat in ons vermogen ligt.
Ook danken wij allen die ons een kaartje of wat lekkers gestuurd hebben. Deze leuke attentie wordt zeer gewaardeerd.