[19 december 2012]

LSP of EPD.
Er is veel te doen over het Landelijk Schakel Punt ook wel Electronisch Patienten Dossier genoemd. In deze bijlage heb ik nog eens beschreven waar het over gaat en wat het voor u betekent . U kunt dan lezen dat er niets landelijks meer aan is maar dat de L meer staat voor lokaal = plaatselijk.
De vereniging zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (vZVZ) die toeziet op uitwiseling van medische gegevens, heeft op haar website en met een persbericht ook nog informatie hierover gegeven.

[21 november 2012]

Missie en visie.
Het is gebruikelijk om je doelstellingen te formuleren: waar sta je voor en wat zijn de (toekomst)plannen. Dat heet: Missie en visie.
Dit kunt u hier vinden.

[ 5 oktoberi 2012]

Praktijk tijdelijk onbereikbaar.
Vrijdagmiddag 5 okt. werden we plotseling geconfronteerd met een storing van de KPN waardoor zowel de telefoonverbinding, Medicom als internet het niet deed. Pas tegen de eind van de middag was de storing verholpen en was de praktijk weer bereikbaar. Omdat we niet zijn geinformeerd door de KPN weten we niet wat er aan de hand was.

[23 september 2012]

Praktijk donderdag 27 sept. tijdelijk gesloten
De certificering van de praktijk nadert zijn voltooiing en donderdag komt iemand beoordelen hoever we er mee staan. Dat betekent dat de praktijk die dag een tijdje gesloten zal zijn omdat gebleken is, dat het erg hinderlijk is, als er tijdens die gesprekken onderbrekingen zijn. Ik vraag uw begrip hiervoor.

[11 juli 2012]

Bereikbaarheid tijdelijk minder
Woensdagmiddag 18 juli wordt de stoppenkast vervangen in de praktijk. Het kan zijn, dat de telefooncentrale dan tijdelijk buiten gebruik is en dat daarmee de bereikbaarheid minder is. Het zal hooguit enkele minuten duren. Excuus voor het ongemak.

[31 januari 2012]

Hulpvaardig of nieuwsgierig?
Sommige mensen denken dat het uit nieuwsgierigheid is wanneer de assistente hen vraagt naar de reden waarvoor ze op het spreekuur komen. In de enquête die gehouden is in 2010 gaf u al aan dit veelal vervelend te vinden. Toch valt er wat voor te zeggen om wel een reden van uw bezoek te geven. Argumenten hiervoor staan genoemd in de aangepaste praktijkregels.