[30 december 2011]

Een gelukkig nieuwjaar .
Het jaar nadert weer zijn einde en Marian en ik wensen u vanaf deze plaats een gezond en gelukkig 2012 toe.
Ook danken wij allen die ons een kaartje of wat lekkers gestuurd hebben voor deze leuke attentie.

[ 19 oktober 2011]

Praktijk certificering .
Ieder bedrijf laat zich tegenwoordig keuren op kwaliteit. Dat noemen we certificeren. Datzelfde kan ook in de huisartsenpraktijk plaatsvinden en ik heb mijn praktijk opgegeven voor zo’n certificering. Deze beoordeling wordt door een onafhankelijk bureau, de NPA, gedaan. Daarbij worden er allerlei zaken beoordeeld met de bedoeling om verbeteringen in praktijkvoering aan te brengen. U mag daarbij helpen met het invullen van een vragenlijst over de praktijk en over uw huisarts. Deze vragenlijsten liggen in de wachtkamer en op de balie. Als u de moeite wilt nemen deze in te vullen, dan draagt u een steentje bij aan het verbeteren van uw huisartspraktijk

[ 12 oktober 2011]

Telefonische bereikbaarheid.
Met het in gebruik nemen van de nieuwe telefooncentrale krijgt u een keuze menu om de spoedlijn, assistente of receptenlijn te kiezen. Het is gebleken dat sommige telefoons niet de mogelijkheid hebben een keuze te maken. Als u niets doet, dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar de assistente. Wilt u de spoedlijn bellen, dan kunt u het speciale spoednummer (0529-452979) gebruiken.
Verder bestaat er onduidelijkheid over wat spoed is. Er wordt erg vaak keuze 1 (spoed) gedrukt, terwijl de reden geen spoed is in de zin van levensbedreigende sitatie, maar bijvoorbeeld het snel willen maken van een afspraak. Hiermee wordt de spoedlijn onnodig gebruikt en daarmee is de bereikbaarheid verminderd als het er op aan komt snel contact te maken.

[ 6 oktober 2011]

Aktiedag huisartsen.
De huisartsen houden donderdag 6 oktober een aktiedag. In de toelichting kunt u de achtergronden lezen.

[ 31 juli 2011]

Vertrek dr. den Blaauwen.
Mijn project in Groningen zit er op en door bezuinigingen komt er helaas geen vervolg. Daarom hoef ik donderdags niet meer naar Groningen en vervalt de noodzaak van een waarnemer. Als opvolger van dr. Roest heeft dr. den Blaauwen dit het afgelopen jaar met veel plezier gedaan. Het vertrouwen wat ik in hem had heeft hij vollledig waargemaakt en wil ik hem hiervoor hartelijk danken voor de inzet die hij hierbij getoond heeft.

[11 juli 2011]

Nieuwe telefooncentrale.
Vandaag is de telefooncentrale verder uitgebreid waarbij, door een fout van de KPN, de praktijk tijdelijk onbereikbaar is geweest, alleen de spoedlijn deed het nog. Gelukkig kon het euvel snel hersteld worden. De nieuwe uitbreiding heeft tot gevolg, dat de aparte receptenlijn nu overbodig is geworden. Herhaalrecepten kunnen nu uitsluitend nog via de praktijklijn (0529-451465) keuze 3 aangevraagd worden. De aparte spoedlijn (0529-452979) blijft naast de praktijklijn (keuze 1) bestaan.

[18 juni 2011]

MijnGezondheid.net.
Zoals op 26 april al is gemeld zijn de ommer huisartsen bezig met het scheppen van een nieuwe mogelijkheid ter verbetering van de service. Wilt u een voorbeeld van hoe MijnGezondheid.net er uit ziet dan kunt u hier klikken.
Wij willen graag weten of dit iets is waar u belangstelling voor heeft en vragen uw medewerking om enkele vragen te beantwoorden via deze enquête. U kunt maar één keer uw stem uitbrengen.

[ 9 juni 2011]

Nieuwe telefooncentrale.
Vanaf 9 juni is de nieuwe telefooncentrale in gebruik en kunt u met een keuzemenu de spoedlijn, de assistente en de receptenlijn bereiken.Op dit moment is de receptenlijn ook nog bereikbaar met het nummer 0529-451641 maar dit nummer komt over enige tijd te vervallen.We verwachten dat u met de nieuwe centrale eenvoudiger bij ons terecht kunt. Hoe de telefonische bereikbaarheid geregeld is kunt u hier verder lezen.

[25 mei 2011]

Bereikbaarheid praktijk.
Zoals u de afgelopen dagen uitvoerig in de media hebt kunnen lezen, laat de bereikbaarheid van veel huisartsen te wensen over. Met name de spoedlijn wordt niet altijd op tijd, dat wil zeggen binnen 30 seconden, opgenomen. Onze praktijk heeft wel aan de eis voldaan, maar toch wil ik de bereikbaarheid verbeteren. Om dit te doen komt er een doorkiezer. Het voordeel is, dat er nog maar één telefoonnummer onthouden hoeft te worden: 0529-451465. Van hieruit kunt u dan een keuze maken uit 1.spoed, 2. overleg met de assistente of 3. een recept herhalen. Om de bereikbaarheid nog beter te garanderen dan vereist door de LHV blijft het aparte spoednummer (0529-452979) ook gehandhaafd. U hoeft uw telefoon dus niet opnieuw te programmeren als u dit nummer onder een sneltoets hebt zitten. De verwachting is, dat de doorkiezer vanaf 9 juni in gebruik wordt genomen.

[26 april 2011]

MijnGezondheid.net.
De huisartsen in Ommen zijn bezig zich aan te sluiten op “MijnGezondheid.net”. Deze site geeft u de mogelijkheid bij uw huisarts via de computer een spreekuur-afspraak te maken, uitslagen op te vragen, emailconsult te doen en uw huidige medicijnen te controleren en bij te bestellen.
Uiteraard is dit een beveiligde site en moet u zich dan inloggen voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Dit is persoonlijk, u kunt dus nooit andere gegevens inzien dan uw eigen. Ook niet van uw partner of eventueel kinderen. We hopen hiermee de dienstverlening verder te verbeteren.
Omdat dit een vooraankondiging is wordt uw later verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.