[31 december 2010]

Electronisch Patiënten dossier.
Een dezer dagen wordt mijn praktijk aangesloten op het Electronisch Patiënten Dossier via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Daar merkt u verder niets van. Degenen die al eerder bezwaar hebben gemaakt worden niet aangesloten. (Ik heb hierover op 3 nov 2008 al iets geschreven. Dat kunt u hier nog eens nalezen). Wanneer u alsnog besluit dat u hier niet aan mee wilt werken, dan kunt u dit per telefoon kenbaar maken aan de assistente of door middel van de mail.
Wat betekent het nu om aangesloten te zijn bij het LSP ? Vooralsnog weinig omdat het in een opstart fase verkeert. De opzet is alle mensen bij het LSP aan te melden en daarna dit schakelpunt te gebruiken voor medici om elkaar te voorzien van informatie. Zo mag het dan niet meer voorkomen, dat de ene dokter niet weet wat een andere heeft voorgeschreven. En hieruit voortvloeiend mogen er geen medicatie fouten meer voorkomen door onwetenheid. Verder is het niet logisch als in één ziekenhuis bloed wordt onderzocht vervolgens een dokter in een ander ziekenhuis dit niet weet en het laat overdoen. Uiteindelijk moet het zo werken, dat als u in Maastricht bij een arts terecht komt, deze inzage heeft in uw dossier en uw relevante geschiedenis kan lezen. Relevant wil zeggen: belangrijke ziektes als hoge bloeddruk, suikerziekte enzovoort en niet een ingegroeide teennagel.
Dit raadplegen kan nooit stiekem: bij de eigen huisarts komt altijd een bericht binnen wanneer iemand het dossier heeft geraadpleegd. Met een zogenaamde UZI pas is ook altijd te achterhalen welke praktijk en welke medewerker dit was, zelfs op welk tijdstip. Dit waarborgt voldoende bescherming tegen misbruik.
Op kleinere schaal werken de huisartsen in Ommen al jaren zo, waarbij de praktijken onderling kunnen communiceren en het werkt perfect. Het grootste verschil is, dat binnen Ommen alle medische gegevens uitwisselbaar zijn. De huisartsenpost werkt al vanaf 2006 in een vergelijkbare situatie als wat het LSP beoogt, waarbij ook uitsluitend de relevante gegevens te raadplegen zijn. Het moge duidelijk zijn, dat de verrichtingen aldaar weer in het medisch dossier van de eigen huisarts terecht komen en deze op de hoogte is van wat er gebeurd is.
U merkt dat de eerder genoemde bezwaren die we hadden, grotendeels zijn beantwoord en opgelost, zodat onze eerdere bedenkingen zijn vervallen.

[24 december 2010]

Hartelijk dank.
Langs deze weg willen Marian en ik u hartelijk bedanken voor de vele kaarten en alle lekkere- en mooie dingen die u ons hebt gegeven. Wij stellen dit zeer op prijs en we zullen het komende jaar weer ons best doen om het vertrouwen, dat u in ons stelt, waar te maken.

[20 december 2010]

Goede feestdagen.
Het jaar nadert weer zijn einde en Marian en ik wensen u vanaf deze plaats hele goede feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar toe.

[ 1 december 2010]

Vacature praktijkondersteuner vervuld.
De vakature is inmiddels vervuld en per 1 januari komt Diana Martena ook in mijn praktijk werken als praktijondersteuner als opvolgster van Marleen de Vries. Als ze in Ommen komt werken wordt ze verder aan u voorgesteld.

[15 oktobber 2010]

Vacature praktijkondersteuner.
Nadat Marleen Zwetsloot te kennen heeft gegeven minder te willen gaan werken, zijn haar taken overgenomen door Marleen de Vries. Dat heb ik al eerder hier toegelicht. Echter heeft Marleen de Vries een baan elders gevonden en gaat ze Ommen verlaten. Dat houdt in, dat wij opnieuw op zoek moeten gaan naar een praktijkondersteuner. Voor belangstellenden is een advertentie in dit document weergegeven. Voor mijn praktijk houdt dit in, dat Marleen Zwetsloot voorlopig weer een aantal taken gaat invullen totdat er een opvolger is gevonden voor de andere Marleen.

[29 september 2010]

Medische verklaringen.
(Huis)artsen worden regelmatig gevraagd een medische verklaring af te geven voor een annulering of niet in staat zijn ergens aan deel te nemen omdat er zonder deze verklaring geen financiële compensatie zal plaatsvinden. De KNMG, de overkoepelende organisatie voor alle artsen in Nederland, geeft aan, dat een behandelend arts deze verklaring niet moet afgeven, omdat zijn/haar onafhankelijkheid in het geding komt. Voor een toelichting kunt u dit formulier er op na lezen en voor een verklaring om af te geven aan de betrokken instantie kunt u dit formulier gebruiken.

[ 24 augustus 2010]

Wachtkamerdeur .
Er is een nieuwe, geluidswerende deur in de wachtkamer gekomen voortvloeiend uit de enquête. Er zit een veer op, zodat de deur vanzelf sluit. Het houdt in, dat er even een weerstand overwonnen moet worden om de deur te openen. De vorige deur had dat niet, dus het is even wennen.

[ 25 juli 2010]

Adreswijziging .
De gemeente Ommen heeft aan het praktijkpand een eigen huisnummer toegekend, namelijk 12a.. Daarmee is het praktijkadres veranderd in: de Voormars 12a.

[ 3 april 2010]

Praktijkenquête .
Zoals ik in het bericht van 22 maart al aangaf heeft de praktijkenquête enkele verbeterpunten en een paar in het oog springende kritiekpunten opgeleverd. Het meest genoemde kritiekpunt is de gehorigheid in de wachtkamer. Hiervoor heb ik nu stappen ondernomen en komt er een geluidswerende deur die vanzelf dicht gaat. Twee andere punten zijn de beltijden voor het maken van een afspraak en het vragen van de assistente naar de reden van uw komst. Een toelichting hierop kunt u in dit artikel lezen. Wat verder als gemis wordt ervaren is het vervallen van het telefonisch spreekuur. Klaarblijkelijk is onvoldoende duidelijk gemaakt dat hiervoor in de plaats de mogelijkheid vanterugbellen is gekomen: u kunt met de assistente afspreken wanneer ik u terugbel.

[ 1 april 2010]

Herhaalservice apotheek.
De ommer apotheek is, na overleg met de huisartsen, een nieuwe dienst gestart die tot doel heeft het herhalen van recepten voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Krijgt u nu nog doosjes met 30 of 28 tabletten waardoor de één eerder op is dan de ander, met deze nieuwe service wordt alles steeds gelijk getrokken. U kunt de herhaalrecepten dan ook rechtstreeks via de apotheek krijgen. Er hoeft niet eerst een recept via de huisarts aangevraagd worden. Er vindt wel regelmatig controle plaats over dit gebruik: is het nog nodig, zijn er interacties met andere middelen enzovoort. Als u aan dit initiatief wilt meedoen kunt u zich opgeven via dit formulier. U kunt het dan uitprinten en inleveren.

[22 maart 2010]

Praktijkenquête .
De resultaten van de enquête zijn binnen gekomen en hoewel ik hier later nog meer informatie over te horen krijg zijn de resultaten erg positief te noemen. Ten opzichte van de andere praktijken in noord Nederland die aan het onderzoek hebben meegedaan is het totaal oordeel hoger dan het gemiddelde en is de waardering groter. Dat stemt uiteraard tot grote tevredenheid. Toch laat ik het hier niet bij en heb alvast enkele verbeterpunten opgesteld.
Lees hierover meer onder de rubriek Praktijk enquête.

Deze enquête heeft mij tevens op het idee gebracht een toelichting te schrijven waarom bepaalde zaken op de huidige manier geregeld zijn. Ik heb de indruk dat er praktijkregels zijn waarvan niet duidelijk is wat daarvan de bedoeling of de achtergrond is. Doel is om u meer inzicht te geven om enerzijds duidelijk te maken dat iedere aanpassing aan uw wensen ook consequenties heeft op een ander vlak en anderzijds om u de gelegenheid te geven mee te denken welke veranderingen aangepast kunnen worden zonder dat dit leidt tot onmogelijke situaties. Ik kom hier op terug.

[ 23 januari 2010]

Vertrek dr. Roest.
Nadat ze precies 1 jaar in Ommen gewerkt heeft gaat dr. Roest begin maart een eigen praktijk in Zwolle beginnen. Daarom gaat ze helaas hier weg maar ik gun het haar van harte. Het gevolg was, dat ik op zoek moest naar een opvolger en die heb ik gevonden in de persoon van dhr den Blaauwen. Vanaf 19 maart komt hij op de vrijdag voor mij de praktijk waarnemen. Net als bij dr Roest het geval was heb ik er alle vertrouwen in dat deze huisarts dit op een goede manier zal gaan doen. Er komt dus niet alleen een andere dokter, maar ook op een andere dag (vrijdag) en dit heeft te maken dat hij ook bij dr. Andriessen de praktijk gaat waarnemen, maar dan donderdags.

[ 1 januari 2010]

Bezuinigingen en dure merkgeneesmiddelen (specialité’s).
De minister van Volksgezondheid, minister Klink, heeft bezuinigingen in de gezondheidszorg afgekondigd die gevolgen zullen hebben voor u en mij. Voor de huisartsenzorg bedragen deze bezuinigingen in eerste instantie zestig miljoen euro, maar de minister heeft aangekondigd dat er nog eens 127 (honderdzevenentwintig) miljoen euro extrabezuinigd gaat worden als huisartsen (dure) patentmiddelen blijven voorschrijven. Hoewel de Landelijke Huisartsen Vereniging, de LHV, geprobeerd heeft deze extra bezuinigingen tegen te houden volhardt de minister in zijn eis, dat huisartsen geen dure merkgeneesmiddelen meer mogen voorschrijven. Het betreft vooral medicijnen voor cholesterol verlaging en maagmiddelen.
Wat de minister wil is niet nieuw. De Ommer huisartsen hebben in 2007 hier al werk van gemaakt. (Zie hieronder op 11 juni 2007.) Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.

[ 1 januari 2010]

Gelukkig nieuwjaar
Het jaar is weer voorbij en een nieuw jaar staat voor ons. Marian, Marleen en ik wensen u ook dit jaar weer een voorspoedig en bovenal gezond 2010 toe.