[28 oktober 2009]

Onderzoek naar veiligheid griepvaccinaties.
Het ministerie van VWS heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb opgedragen toe te zien op de veiligheid van de vaccins. Hiervoor wordt een onderzoek verricht onder gevaccineerden en deze praktijk doet mee aan dit onderzoek. Voor meer informatie kunt u terecht bij de rubriek Griepspuiten onder het hoofd: Is de griepprik veilig?

[27 oktober 2009]

Praktijkenquête .
Dit najaar wordt er opnieuw een praktijkenquête gehouden met de bedoeling de praktijkvoering verder te verbeteren. Uw hulp is daarbij onmisbaar. Er is hulp ingeroepen van een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Lees hierover meer onder de rubriek Praktijk enquête in de rechter kantlijn.

[14 oktober 2009]

Beperkte bereikbaarheid.
Dinsdag 13 oktober is de praktijk wegens onderhoud aan het kabelnet tijdelijk niet bereikbaar geweest. Door een storing is de stroom vanaf 10.00 tot 12.30 afgesloten geweest, waardoor de telefooncentrale het niet deed en de praktijk dus geen telefoon binnenkreeg. Hopelijk heeft dit probleem geen hinder opgeleverd.

[27 juli 2009]

Inschrijving in de Kamer van Koophandel.
Er is een wettelijk verplichting voor alle bedrijven om ingeschreven te zijn in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Sinds dit jaar geldt dat ook voor huisartsen. Mijn praktijk staat nu ingeschreven onder nummer 08201303. De link in de kantlijn rechts onder verwijst hiernaar. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hier terecht.

[27 juni 2009]

Virusmelding (2).
De melding is gelukkig opgeheven en alles loopt weer normaal.

[26 juni 2009]

Virusmelding.
Als deze site met de googlebox, of bv met de Firefox browser, opgezocht wordt, komt er een virusmelding van deze site. Hoewel het probleem, die geen ernstige gevolgen heeft, al lang opgelost is, blijft de melding voorlopig staan. Daar kan ik nu niets aan doen. Het wordt te zijner tijd vanzelf door Google aangepast is mij verzekerd. Met de IE browser (windows internet explorer) gaat het goed.

[ 1 april 2009]

Consulten per email.
Het is geen grap, maar per 1 april kan er nu ook per email een consult gevraagd worden voor niet dringende vragen. In geval van spoed moet u natuurlijk bellen. De intentie is om de mail binnen drie werkdagen te beantwoorden. In een normaal consult kan door het stellen van vragen meer duidelijkheid verkregen worden, daarom is het verstandig eerst goed na te denken over wat er gevraagd wordt en wat u precies wilt weten. Hoe beter de vraag gesteld wordt, des te duidelijker is het antwoord.

[28 maart 2009]

Recepten via de site
Vanaf heden is het mogelijk om herhaalrecepten te bestellen via de PC. Onder de rubriek: Recepten in de linker kantlijn kunt u uw herhaalrecepten opgeven en doormailen. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de receptenlijn: het gaat uitsluitend om herhaalrecepten. Omdat de één het plezieriger vindt te bellen en de ander te mailen zijn nu beide opties mogelijk.

[21 maart 2009]

Nieuwe rubriek: reisvaccinaties.
Er is een nieuwe rubriek bij gekomen in de rechter kantlijn: reisvaccinaties. Als u een verre reis wilt gaan maken kunt u zich thuis vast voorbereiden of u vaccinaties nodig hebt. Als u dit opstuurt krijgt u een advies of er speciale voorzorgmaatregelen genomen moeten worden en welke vaccinaties er gewenst zijn.

[10 maart 2009]

Verkoudheid: zin of onzin?
Zonder jas naar buiten maakt dat je kou vat; het is wetenschappelijk aangetoond dat dit niet waar is. Kinderen en grote mensen worden verkouden door virussen die ze oppikken terwijl hun weerstand wat minder is. Niet omdat ze zonder jas in de kou lopen. Ook niet als het waait (mogelijk maakt tocht wel eerder verkouden).
Hoe kun je voorkomen dat je verkouden wordt? Er zijn aanwijzingen dat een goede nachtrust, of beter gezegd: als je goed bent uitgeslapen, een bescherming biedt tegen het oplopen van een verkoudheid.

[ 3 maart 2009]

Vaccinaties baarmoederhalskanker.
We krijgen de laatste dagen veel vragen over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Hoewel dit een aangelegenheid voor de overheid is, hebben de Ommer huisartsen hier wel een mening over. Dit gezamenlijk standpunt kunt u hier lezen.

[ 4 feb. 2009]

Waarnemer iedere donderdag.
Met ingang van 12 maart kunt u op de donderdag een nieuwe huisarts aantreffen in de praktijk, mw. Roest. Ze neemt de praktijk iedere donderdag waar als ik in Groningen zit voor het doen van onderzoek. Ze heeft tien jaar ervaring als huisarts en heeft hiervoor in Zwolle gewerkt in een groepspraktijk.

[12 jan. 2009]

Waarnemer in de praktijk.
Binnenkort ga ik op de donderdag naar het UMCG in Groningen voor het doen van onderzoek. Daarom wordt de praktijk op de donderdag waargenomen door een huisarts die de spreekuren en visites gaat doen. Op dit moment wordt nog gekeken wie dit zal worden. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat volgt nader bericht.

[ 2 jan. 2009]

De beste wensen
Ook dit jaar wensen Marian, Marleen en ik u een voorspoedig en bovenal gezond 2009 toe.