[ 3 november 2008]

EPD
Afgelopen weekend ontvingen alle Nederlanders een brief en een folder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). In die folder staat dat alle huisartsen (en andere zorgverleners) gaan aansluiten op het landelijk elektronisch patiëntendossier.
Wij zijn het als huisartsen nog niet eens met de minister. De LHV heeft daar in het Haagse ook steeds de aandacht voor gevraagd. Inmiddels zijn de Kamerleden van de PvdA, VVD en SP in het verweer gekomen tegen de minister vanwege zijn voorbarige communicatie over het EPD. Het spreekt voor zich dat wij blij zijn met deze steun.
Hoewel de medische informatie uitwisseling, zoals die door de minister landelijk wordt beoogd, al wel op plaatselijk niveau (namelijk Ommen en de huisartsenpost) is gerealiseerd wil dat niet zeggen, dat dit zondermeer is uit te breiden naar het hele land. Voor meer informatie kunt u deze brief er nog eens op nalezen. (U kunt dit, zoals met alle brieven op deze site, doen met de gratis Adobe Acrobat reader)

[31 oktober 2008]

Preferentie beleid zorgverzekeraars
Vanaf 1 juli zijn er een aantal zorgverzekeraars (“ziekenfondsen”) die alleen nog maar geneesmiddelen van een bepaalde fabrikant vergoeden, omdat ze hiermee afspraken hebben gemaakt over prijzen. Over deze afspraken en middelen hebben de huisarts en apotheek geen enkele zeggenschap en het kan dus zijn, dat u een ander middel krijgt dan u voorheen gewent was te krijgen. Als u dit niet wilt, moet u dus hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U kunt het ook nog eens nalezen in dit document.

[ 7 oktober 2008]

Medicijnen en verkeersveiligheid.
Inmiddels is er een site te bezoeken waar de medicijnen gecontroleerd kunnen worden op veiligheid in het verkeer. Die kunt u hier vinden.

[17 september 2008]

Medicijnen en verkeersveiligheid.
In het najaar start de overheid een campagne die het gebruik van bepaalde medicijnen en verkeersveiligheid aan de kaak stelt. Sommige slaap- en kalmeringstabletten hebben hetzelfde effect als alcohol. De één meer dan de ander, maar zo is het ook met alcohol. De Ommer huisartsen en apotheek lopen vast op dit initiatief vooruit en geven u voorlichtingsmateriaal indien u een dergelijk middel voorgeschreven krijgt. De patiëntenbrief “Geneesmiddelen en verkeersveiligheid” kunt u ook hier lezen. Als u hierover vragen hebt kunt u die aan de apotheek of huisarts stellen.

[ 8 juni 2008]

Praktijk op rolletjes. Zo heette een nascholing die ik in 1999 heb gevolgd. Nog steeds proberen we de praktijk op rolletjes laten lopen en u kunt ons daarbij helpen. Daarom is er een nieuwe rubriek geopend: Praktijk enquête. Met behulp van enkele vragen proberen we te achterhalen of u verbeteringen ziet of dat bepaalde zaken die we nu gewoon vinden niet anders kunnen. Als je gewend bent iets op een bepaalde manier te doen, dan wen je er aan, maar dat wil niet zeggen dat het niet toch beter kan. Dat willen we bereiken. Help ons daarmee door deze vragen in te vullen. Het is per slot voor uw eigen voordeel. We beginnen met het onderwerp gehorigheid.