Uit eerder onderzoek was dit nooit gebleken. Recent onderzoek heeft opnieuw laten zien, dat screenen op prostaatkanker geen enkele positieve invloed heeft op de overlevingsduur (je leeft niets langer). Wat is er dan op tegen? Bij een vals positieve uitslag (ten onrechte lijkt er sprake te zijn van prostaatkanker) wordt onnodig en soms schadelijk vervolgonderzoek gedaan wat niet alleen kostenverhogend werkt maar ook onnodige ongerustheid teweeg brengt. Bij een goede uitslag kan dit ten onrechte een geruststellend gevoel geven waardoor bij eventuele klachten te laat naar een arts wordt gegaan. (bron H&W nr 4)