Wanneer u niet gereanimeerd wilt worden in voorkomend geval, dan dient u dit duidelijk zichtbaar te maken (bv met een hanger om de hals) en dit goed te bespreken met uw omgeving (familie, verzorgers en huisarts). Wanneer is er sprake van een reanimatie? Er wordt gereanimeerd wanneer het hart tekort schiet om bloed rond te pompen (“hartstilstand”). Bij mensen die in een verzorgingshuis of verpleeghuis zijn opgenomen wordt dit onderwerp standaard besproken. Waarom? Gebleken is, dat bij kwetsbare ouderen (en dat zijn tegenwoordig de mensen in verzorgings- en verpleeghuizen) de kans op overleven bij een reanimatie slechts 8% is. Van deze 8% loopt nog eens 50% blijvend ernstige schade op, met name hersenletsel. Dus 4 van de 100 mensen in deze groep die gereanimeerd wordt komt er redelijk goed van af.

Als u van mening bent dat u wel gereanimeerd wilt worden hoeft u niets te doen. Het gebeurt standaard. Maar als u niet gereanimeerd wilt worden dan moet u dit wel duidelijk aangeven.