Een uur lang luisteren naar een mp3-speler leidt niet alleen tot tijdelijke gehoorstoornissen, er zijn ook objectieve aanwijzingen voor schade aan haarcellen. Dat blijkt uit een onderzoek verschenen in Archives of otolaryngology-head & neck surgery
Er zijn al veel studies gedaan waaruit blijkt dat het luisteren naar walkmans of mp3-spelers tot een beschadigd gehoor leidt, maar vanwege de variabiliteit in studieopzet is lastig algemene uitspraken te doen over de korte termijneffecten hiervan. Veel studies gebruikten alleen hoortesten, maar Hannah Keppler c.s. van de Universiteit Gent hebben de korte termijneffecten eveneens onderzocht met zogenoemde oto-akoestische emissies. Dit zijn geluiden die het oor zelf produceert en waarmee een objectieve indruk kan worden verkregen van schade aan de haarcellen.
Zij lieten 28 proefpersonen tussen de 19 en 28 jaar oud op verschillende volumes luisteren naar Apple iPod nano met een één uur durende pop rockcompilatie. Dit gebeurde via de bijgeleverde oordopjes of clip-on hoofdtelefoons. Tijdens zes sessies werd vooraf en naderhand het gehoor gemeten. De resultaten werden vervolgens vergeleken met de bevindingen bij een controlegroep van 21 personen.
Na iedere luistersessie werden verschuivingen van de gehoordrempel gevonden en was één van de twee gemeten types oto-akoestische emissies aangedaan. Tussen de sessies herstelde het gehoor wel steeds.
Hoewel tijdelijke gehoorschade niet het ontstaan van blijvende gehoorschade voorspelt, suggereren de resultaten dat apparaten zoals mp3-spelers leiden tot schade aan het gehoorsysteem, concluderen de onderzoekers. Verder onderzoek is volgens hen nodig om de lange termijneffecten van recreatieve geluidsblootstelling te bepalen.