In de periode waarin weer de griepspuiten gegeven worden leek het me aardig een bericht uit Huisarts en Wetenschap (nr.11 2007) aan te halen, waarin geconcludeerd wordt dat het geven van een griepvaccinatie terdege zin heeft. Was er eerder nog onzekerheid over de effectiviteit van de vaccinatie, in dit artikel wordt gezegd dat een eerste vaccinatie een bescherming biedt tegen overlijden van 10% terwijl een herhaalde vaccinatie dit risico met 24% doet dalen. Deze bescherming werkt overigens beter bij het vaccineren van gezonde personen dan bij chronisch zieken. De beschermende werking is aangetoond vanaf de leeftijd van 70 jaar.