Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat eenzaamheid bij ouderen (60-plussers) de kwaliteit van leven en de levensduur negatief beinvloedt. Nu hoeft een onderzoek in Amerika niet meteen hetzelfde te betekenen voor Nederland, maar de huisartsen in Ommen zijn vorig jaar wel een project ouderen gestart die aandacht schenkt aan kwetsbare ouderen. Ook de gemeente Ommen houdt zich met dit onderwerp bezig.