Dat bewegen goed is voor de gezondheid staat buiten kijf, maar hoe pak je dat aan als je je niet bij een sportvereniging kunt of wilt aansluiten? Om alleen te sporten vraagt een grote zelfdiscipline en waar vind je een maatje?
Het Nationaal Gezondheidsinstituut (NIGZ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Voedingscentrum hebben een initiatief ontwikkeld om mensen vanaf 16 jaar met elkaar in contact te brengen via internet: www.beweegmaatje.nl. Op dit moment staan er 8.000 mensen ingeschreven die een maatje zoeken.