[10 augustus 2007]

Doorschakeling.
In de vakantie wordt bij wijze van proef de telefoon alleen op de woensdagmiddag direct doorgeschakeld naar de dienstdoende huisarts.
Reden is, dat wanneer iemand naar de praktijk op het Carrouselplein belt, hij of zij een bandje te horen krijgt en naar onze praktijk verwezen wordt. Omdat wij er dan ook niet zijn krijgen ze opnieuw een bandje te horen en worden vervolgens doorverwezen naar de praktijk op de Baron Bentinckstraat. Je moet dan drie keer bellen voor je een assistente of arts aan de lijn krijgt. Met deze maatregel scheelt dat dus een keer bellen.

[11 juni 2007]

Cholesterolverlagers
De huisartsen in Ommen proberen de kosten in de gezondheidszorg te verminderen door sommige dure merkmiddelen te vervangen door even effectieve goedkopere medicijnen. Kosten die hiermee bespaard worden gaan naar de zorgverzekeraar terug. Zo hopen we de premies laag te kunnen houden. Een deel van de kosten mogen de huisartsen in Ommen gebruiken voor projecten. De mensen die het betreft krijgen een brief toegestuurd. Deze brief kunt u hier nog eens inlezen.